Psychiatria i psychosomatyka / Psychiatrie und Psychosomatik

Tagesklinik

lekarz rezydent (Assistenzarzt)

lekarz specjalista (Facharzt)

ordynator (Oberarzt, Chefarzt)